1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-2-[(5-METHYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL)SULFANYL]PROPAN-1-ONE

CAS No.
CCD No.
CCD03323314
Formula
C12 H10 F2 N2 O2 S
MolWeight
284.285