About 19355 results.

7BETA-AMINO-7A-METHOXY-3-[[(1-METHYL-1H-TETRAZOL-5-YL)THIO]-3-CEPHEM-4-CARBOXYLATE] DIPHENYLMETHYL

7BETA-<span class='lighter'>AMINO</span>-7A-METHOXY-3-[[(1-METHYL-1H-TETRAZOL-5-YL)<span class='lighter'>THIO</span>]-3-CEPHEM-4-CARBOXYLATE] DIPHENYLMETHYL

CCD:CCD00782094

CAS:56610-72-1

MDL:MFCD09751366

MF / MW:C24 H24 N6 O4 S2 / 524.624

Synonyms:7BETA-AMINO-7ALFA-METHOXY-3-([(1-METHYL-1H-TETRAZOL-5-YL)THIO]-3-CEPHEM-4-CARBOXYLATE) DIPHENYLMETHYL;7BETA-AMINO-7A-METHOXY-3-[[(1-METHYL-1H-TETRAZOL-5-YL)THIO]-3-CEPHEM-4-CARBOXYLATE] DIPHENYLMETHYL;7-ACA-3-MTT-7-MO

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00782094.html

2-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]-3-[(4-METHYLBENZYL)THIO]PROPANOIC ACID

2-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)<span class='lighter'>AMINO</span>]-3-[(4-METHYLBENZYL)<span class='lighter'>THIO</span>]PROPANOIC ACID

CCD:CCD00257901

CAS:61925-78-8

MDL:MFCD01823326

MF / MW:C16 H23 N O4 S / 325.427

Synonyms:2-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-3-(4-METHYL-BENZYLSULFANYL)-PROPIONIC ACID;Boc-D-半胱氨酸(4-Mbzl);2-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]-3-[(4-METHYLBENZYL)THIO]PROPANOIC ACID;2-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]-3-[(4-METHYLBENZYL) THIO]PROPANOIC ACID

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00257901.html

Benzeneacetic acid, alpha-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4-[[3-(1,1

Benzeneacetic acid, alpha-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]<span class='lighter'>amino</span>]-4-[[3-(1,1

CCD:CCD08295380

CAS:63263-52-5

MF / MW:C20H29NO6S / 411.512

Synonyms:BENZENEACETIC ACID, ALPHA-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-4-[[3-(1,1-DIMETHYLETHOXY)-3-OXOPROPYL]THIO]-, (R)-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08295380.html

Benzeneacetic acid, alpha-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4-[[2-(1,1

Benzeneacetic acid, alpha-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]<span class='lighter'>amino</span>]-4-[[2-(1,1

CCD:CCD08295375

CAS:55767-14-1

MF / MW:C19H27NO6S / 397.486

Synonyms:BENZENEACETIC ACID, ALPHA-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-4-[[2-(1,1-DIMETHYLETHOXY)-2-OXOETHYL]THIO]-, (R)-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08295375.html

BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-AMINO-4-[(TRIFLUOROMETHYL)THIO]-, (BETAR)-

BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-<span class='lighter'>AMINO</span>-4-[(TRIFLUOROMETHYL)<span class='lighter'>THIO</span>]-, (BETAR)-

CCD:CCD08295674

CAS:1344468-62-7

MF / MW:C11H12F3NO2S / 279.279

Synonyms:BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-AMINO-4-[(TRIFLUOROMETHYL)THIO]-, (BETAR)-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08295674.html

BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-AMINO-4-[(TRIFLUOROMETHYL)THIO]-, (BETAS)-

BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-<span class='lighter'>AMINO</span>-4-[(TRIFLUOROMETHYL)<span class='lighter'>THIO</span>]-, (BETAS)-

CCD:CCD08295675

CAS:1344543-98-1

MF / MW:C11H12F3NO2S / 279.279

Synonyms:BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-AMINO-4-[(TRIFLUOROMETHYL)THIO]-, (BETAS)-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08295675.html

BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-AMINO-4-[(TRIFLUOROMETHYL)THIO]-

BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-<span class='lighter'>AMINO</span>-4-[(TRIFLUOROMETHYL)<span class='lighter'>THIO</span>]-

CCD:CCD08295678

CAS:1391275-39-0

MF / MW:C11H12F3NO2S / 279.279

Synonyms:BENZENEBUTANOIC ACID, BETA-AMINO-4-[(TRIFLUOROMETHYL)THIO]-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08295678.html