About 576 results.

1,3-DIHYDRO-1-HYDROXY-3,3-DIMETHYL-2,1-BENZOXABOROLE

1,3-DIHYDRO-1-HYDROXY-3,3-DIMETHYL-2,1-BENZOXABOROLE

CCD:CCD01995929

CAS:221352-10-9

MDL:MFCD13180474

MF / MW:C9 H11 B O2 / 161.995

Synonyms:3,3-DIMETHYLBENZO[C][1,2]OXABOROL-1(3H)-OL;1,3-DIHYDRO-1-HYDROXY-3,3-DIMETHYL-2,1-BENZOXABOROLE;3,3-DIMETHYL-1,3-DIHYDRO-2,1-BENZOXABOROL-1-OL

http://www.chemcd.com/prodetailCCD01995929.html

快公司:2016年最具创新力的10家生物科技企业

快公司:2016年最具创新力的<span class='lighter'>10</span>家生物科技企业
2016-03-09 2016年年初,《快公司》评估了上千家企业的创新表现,发现能够改变未来的观点、创意、人物、设计及技术的元素,从中挑选出拥有伟大想法以及强烈愿景的公司,推出了“2016年中国最佳创新公司”。其中在生物科技领域,《快公司》选出了10家最具创新力的公司。
http://www.chemcd.com/news/25206.html

DOCOSAN-10-ONE

DOCOSAN-<span class='lighter'>10</span>-ONE

CCD:CCD08293014

CAS:135424-22-5

MF / MW:C22H44O / 324.5842

Synonyms:DOCOSAN-10-ONE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08293014.html

(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-CHLORO-16-FORMYL-10,13-DIMETHYL-2,3,4,7,8,9,10

(3S,8R,9S,<span class='lighter'>10</span>R,13S,14S)-17-CHLORO-16-FORMYL-10,13-DIMETHYL-2,3,4,7,8,9,<span class='lighter'>10</span>

CCD:CCD02500727

CAS:1865-56-1

MDL:MFCD16039232

MF / MW:C22 H29 Cl O3 / 376.921

Synonyms:(3BETA)-3-(乙酰氧基)-17-氯雄甾-5,16-二烯-16-甲醛;3BETA-ACETOXY-17-CHLORO-16-FORMYLANDROSTA-5,16-DIENE;(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-CHLORO-16-FORMYL-10,13-DIMETHYL-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-DODECAHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHREN-3-YL ACETATE;(10R,13S)-17-CHLORO-16-FORMYL- 10,13-DIMETHYL-2,3,4,7,8,9,10, 11,12,13,14,15-DODECAHYDRO- 1H-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD02500727.html

罗氏PD-L1药物9月或上市,豪斥10亿“肿瘤免疫”再布局!

罗氏PD-L1药物9月或上市,豪斥<span class='lighter'>10</span>亿“肿瘤免疫”再布局!
2016-03-18 除PD-L1药物atezolizumab有望9月获批上市,3月15日,据多家外媒网站报道,罗氏与Blueprint Medicines达成一项高达10亿美元的合作,共同开发和商业化靶向癌症免疫疗法中重要激酶的5种小分子疗法。
http://www.chemcd.com/news/25617.html