About 6688 results.

2-CHLORO-4-METHOXYTHIENO[3,2-D]PYRIMIDINE

2-CHLORO-4-METHOXYTHIENO[<span class='lighter'>3,2-D</span>]<span class='lighter'>PYRIMIDINE</span>

CCD:CCD08294296

CAS:1807542-78-4

MF / MW:C7H5ClN2OS / 200.645

Synonyms:2-CHLORO-4-METHOXYTHIENO[3,2-D]PYRIMIDINE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08294296.html

METHYL 7-(5-FLUORO-2-METHOXYPHENYL)-2-(METHYLSULFONYL)THIENO[3,2-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE

METHYL 7-(5-FLUORO-2-METHOXYPHENYL)-2-(METHYLSULFONYL)THIENO[<span class='lighter'>3,2-D</span>]<span class='lighter'>PYRIMIDINE</span>-6-CARBOXYLATE

CCD:CCD08294673

CAS:1462950-10-2

MF / MW:C16H13FN2O5S2 / 396.413

Synonyms:METHYL 7-(5-FLUORO-2-METHOXYPHENYL)-2-(METHYLSULFONYL)THIENO[3,2-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08294673.html