About 3 results.

6-METHYL-2-(PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDINE-4-CARBOXYLIC ACID

6-METHYL-2-(PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDINE-4-CARBOXYLIC ACID

CCD:CCD03248298

CAS:873450-46-5

MDL:MFCD16868228

MF / MW:C11 H9 N3 O2 / 215.211

Synonyms:6-METHYL-2-(PYRIDIN-3-YL)PYRIMIDINE-4-CARBOXYLIC ACID;ABBYPHARMA AP-10-1386

http://www.chemcd.com/prodetailCCD03248298.html

2016一季度46家药企亮出成绩单 几家欢喜几家愁

2016一季度<span class='lighter'>46</span>家药企亮出成绩单 几家欢喜几家愁
2016-04-08 在医药企业陆续公布2015年年报的同时,46家药企也公布了2016年一季度业绩预告。截止至4月5日,在这46家企业里,34家预增、4家持平、1家预警、4家预减、1家减亏和2家预亏。七成药企的净利润预增,仅有3家亏损,而美年健康亏损最多,超过1亿元;净利润3亿元的企业有2家。
http://www.chemcd.com/news/26654.html

MPEG15-BR/2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44-PENTADECAOXAHEXATETRACONTANE, 46-BROMO-

CCD:CCD08301708

CAS:1567667-37-1

Synonyms:MPEG15-BR/2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44-PENTADECAOXAHEXATETRACONTANE, 46-BROMO-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08301708.html