About 239 results.

2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLTHIO)CYCLOHEX-1-ENE-1-CARBALDEHYDE

2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLTHIO)CYCLOHEX-1-ENE-1-CARBALDEHYDE

CCD:CCD00553543

CAS:885457-15-8

MDL:MFCD06660572

MF / MW:C14 H13 N O2 S / 259.328

Synonyms:2-(BENZOOXAZOL-2-YLSULFANYL)-CYCLOHEX-1-ENECARBALDEHYDE;2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)CYCLOHEX-1-ENE-1-CARBALDEHYDE;2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLTHIO)CYCLOHEX-1-ENE-1-CARBALDEHYDE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00553543.html

院士绘制“人体癌症地图”,15个器官最易患癌

院士绘制“人体癌症地图”,<span class='lighter'>15</span>个器官最易患癌
2016-04-12 如果有一天死神敲响你家的门,那么送上镰刀的可能就是癌症。你以为这是耸人听闻?根据世界卫生组织公布的2030年最常见死因预测报告,未来一百年里,癌症将继续...
http://www.chemcd.com/news/26880.html

HA15,HA 15

HA<span class='lighter'>15</span>,HA <span class='lighter'>15</span>

CCD:CCD08293712

CAS:1609402-14-3

MF / MW:C23H22N4O3S2 / 466.576

Synonyms:N-(4-{3-[5-(DIMETHYLAMINO)NAPHTHALENE-1-SULFONAMIDO]PHENYL}-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE;HA15,HA 15;HA-15

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08293712.html

15(S)-HETE

2016-10-18 1 Milligram 90;54845-95-3

http://www.chemcd.com/info/buy/23960.html