About 373 results.

11家药企入选胡润品牌榜!

<span class='lighter'>11</span>家药企入选胡润品牌榜!
2016-10-04 9月20日,胡润研究院发布《2016胡润品牌榜》,其中包含《胡润研究院2016最具价值中国品牌》和《胡润研究院2016最具价值民营品牌》。据介绍,本次榜单有200个最具价值中国品牌上榜,其中非国有品牌105个,国有品牌95个。这是胡润研究院连续第十一年发布胡润品牌榜。
http://www.chemcd.com/news/32582.html

1-PHENYL-2,5,8,11,14,17,20,23,26-NONAOXAOCTACOSAN-28-OL

1-PHENYL-2,5,8,<span class='lighter'>11</span>,14,17,20,23,26-NONAOXAOCTACOSAN-28-OL

CCD:CCD08293929

CAS:868594-48-3

MF / MW:C25H44O10 / 504.6109

Synonyms:1-PHENYL-2,5,8,11,14,17,20,23,26-NONAOXAOCTACOSAN-28-OL

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08293929.html

1,2-BIS(2-(4-(DIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-11-YL)PIPERAZIN-1-YL)ETHOXY)ETHANE TETRAHYDROCHLORIDE

1,2-BIS(2-(4-(DIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-<span class='lighter'>11</span>-YL)PIPERAZIN-1-YL)ETHOXY)ETHANE TETRAHYDROCHLORIDE

CCD:CCD08293947

CAS:1923194-81-3

MF / MW:C40H48Cl4N6O2S2 / 850.79

Synonyms:1,2-BIS(2-(4-(DIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-11-YL)PIPERAZIN-1-YL)ETHOXY)ETHANE TETRAHYDROCHLORIDE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08293947.html

2-(2-(2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol

2-(2-(2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-<span class='lighter'>11</span>-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol

CCD:CCD08293946

CAS:1825392-15-1

MF / MW:C25H35Cl2N3O4S / 544.534

Synonyms:2-(2-(2-(2-(4-(DIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-11-YL)PIPERAZIN-1-YL)ETHOXY)ETHOXY)ETHOXY)ETHANOL DIHYDROCHLORIDE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08293946.html

2-CHLORODIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-11(10H)-ONE

2-CHLORODIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-<span class='lighter'>11</span>(10H)-ONE

CCD:CCD08294034

CAS:3159-04-4

MF / MW:C13H8ClNOS / 261.727

Synonyms:2-CHLORODIBENZO[B,F][1,4]THIAZEPIN-11(10H)-ONE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08294034.html