About 371 results.

CARBAMIC ACID, N-[3-FLUORO-4-[6-(2-METHYL-2H-TETRAZOL-5-YL)-3-PYRIDINYL]PHENYL]-, PHENYLMETHYL

CARBAMIC ACID, N-[3-FLUORO-4-[6-(2-METHYL-2H-TETRAZOL-5-YL)-3-PYRIDINYL]PHENYL]-, <span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>

CCD:CCD07396958

CAS:1220910-89-3

MDL:MFCD22418002

MF / MW:C21 H17 F N6 O2 / 404.403

Synonyms:CARBAMIC ACID, N-[3-FLUORO-4-[6-(2-METHYL-2H-TETRAZOL-5-YL)-3-PYRIDINYL]PHENYL]-, PHENYLMETHYL ESTER;磷酸特地唑胺中间体11;N-[3-FLUORO-4-[6-(2-METHYL-2H-TETRAZOL-5-YL)-3-PYRIDINYL]PHENYL]-CARBAMIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER

http://www.chemcd.com/prodetailCCD07396958.html

1H-BENZIMIDAZOLE, 5-IODO-2-(PHENYLMETHYL)-

1H-BENZIMIDAZOLE, 5-IODO-2-(<span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>)-

CCD:CCD08292411

CAS:134379-92-3

MF / MW:C14H11IN2 / 334.155

Synonyms:1H-BENZIMIDAZOLE, 5-IODO-2-(PHENYLMETHYL)-;5-IODO-2-(PHENYLMETHYL)BENZIMIDAZOLE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08292411.html

5-IODO-1-(PHENYLMETHYL)-1H-BENZIMIDAZOLE

5-IODO-1-(<span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>)-1H-BENZIMIDAZOLE

CCD:CCD08292438

CAS:645414-74-0

MF / MW:C14H11IN2 / 334.155

Synonyms:5-IODO-1-(PHENYLMETHYL)-1H-BENZIMIDAZOLE;1H-BENZIMIDAZOLE, 5-IODO-1-(PHENYLMETHYL)-

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08292438.html

3-(PHENYLMETHYL)BENZONITRILE

3-(<span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>)BENZONITRILE

CCD:CCD05637809

CAS:93717-55-6

MDL:MFCD20489239

MF / MW:C14 H11 N / 193.248

Synonyms:2-CYANO-4-METHYLBIPHENYL;3-(PHENYLMETHYL)BENZONITRILE;2-氰基-4'-甲基联苯;2-CYANO-4'-METHYLBIPHENYL

http://www.chemcd.com/prodetailCCD05637809.html

(7S)-5-(PHENYLMETHYL)-5-AZASPIRO[2.4]HEPTAN-7-AMINE

(7S)-5-(<span class='lighter'>PHENYLMETHYL</span>)-5-AZASPIRO[2.4]HEPTAN-7-AMINE

CCD:CCD08292615

CAS:144282-35-9

MF / MW:C13H18N2 / 202.2954

Synonyms:(7S)-5-(PHENYLMETHYL)-5-AZASPIRO[2.4]HEPTAN-7-AMINE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08292615.html