About 13 results.

XRP44X

<span class='lighter'>XRP44X</span>

CCD:CCD01876836

CAS:729605-21-4

MDL:MFCD12828749

MF / MW:C21 H21 Cl N4 O / 380.877

Synonyms:XRP44X;[4-(3-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL](3-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YL)-METHANONE;1-(3-CHLOROPHENYL)-4-((3-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YL)CARBONYL)PIPERAZINE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD01876836.html

美爆发罕见细菌感染 44人患病18人死亡

2016-03-08   11个县报告44例感染病例,美国威斯康辛州数月来爆发致命细菌感染,截至目前共导致18人死亡。

http://www.chemcd.com/news/25176.html

MPEG18-OH/2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53-OCTADECAOXAPENTAPENTACONTAN-55-OL

CCD:CCD08301678

CAS:171286-86-5

Synonyms:MPEG18-OH/2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53-OCTADECAOXAPENTAPENTACONTAN-55-OL

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08301678.html