Jiangsu Jiwa Rintech Pharmaceutical Co. Ltd.

  • Business Type: Manufacturer
  • Country/Region: China
  • Contact Person:(Mr) jiwa
  • Tel: 86-510-86053055-8080
  • Fax: 86-510-86053055-8085
  • Address: No.2 Qiancun Road, Chengchang Industrial Park, Jiangyin City, China
  • WebSite:http:// www.jiwajs.com.cn
All Products (0)
Cat # Product Name Cas No. Formula Enqiury