Jiangsu Qingquan Chemical Co.,Ltd

  • Business Type: Manufacturer
  • Country/Region: China
  • Contact Person:(Mr) qingquan
  • Tel: 86-571-86589381/86589382/86589383
  • Fax: 86-571-86589380
  • Address: Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, China Province, China
  • WebSite:http://www.qqpharm.com
All Products (87)
Cat # Product Name Cas No. Formula Enqiury
QQ088 Trans-4-Methycyclohexyl isocyanate 32175-00-1 C8 H13 N O Enqiury
QQ087 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran 696-59-3 C6 H12 O3 Enqiury
QQ086 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran 332-77-4 C6 H10 O3 Enqiury
QQ085 Trans-1,4-Diaminocyclohexane 2615-25-0 C6 H14 N2 Enqiury
QQ084 Furan 110-00-9 C4 H4 O Enqiury
QQ083 SMIA 97148-39-5 C7 H7 N O4 . H3 N Enqiury
QQ082 2-Tetrahydrofurfurylamine 4795-29-3 C5 H11 N O Enqiury
QQ081 2-Aminomethylpiperidine 22990-77-8 C6 H14 N2 Enqiury
QQ080 Cyclohexanecarboxylic acid 98-89-5 C7H12O2 Enqiury
QQ078 Trans-1,4-Cyclohexanedicarboxybic acid 619-82-9 C8 H12 O4 Enqiury