Jiangsu Qingquan Chemical Co.,Ltd

  • BusinessType: Manufacturer
  • CountryRegion: CN
  • user_Name:(Mr) qingquan
  • Tel: 86-571-86589381/86589382/86589383
  • Fax: 86-571-86589380
  • Address: Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, China Province, China
  • Net:http://www.qqpharm.com

Jiangsu Qingquan Chemical Co.,Ltd

Tags
BusinessType
Manufacturer
CountryRegion
CN
user_Name
(Mr)qingquan
Tel
86-571-86589381/86589382/86589383
Fax
86-571-86589380
Net
http://www.qqpharm.com
Address
Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, China Province, China

Contact