Jiangsu Yuehong Chemical Co., Ltd.

  • Business Type: Manufacturer
  • Country/Region: China
  • Contact Person:(Mr) yuehong
  • Tel: 86-523-82569777/87428999
  • Fax: 86-523-82569566
  • Address: Pilu Industrial Park, Jianghu Town, Taixing, Jiangsu, China
  • WebSite:http://www.jsyuehong.com
All Products (0)
Cat # Product Name Cas No. Formula Enqiury