About 149 results.

[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLTHIO]ACETIC ACID

[4-(TRIFLUOROMETHYL)<span class='lighter'>PHENYLTHIO</span>]ACETIC ACID

CCD:CCD00065284

CAS:102582-93-4;349-83-7

MDL:MFCD00135062

MF / MW:C9 H7 F3 O2 S / 236.212

Synonyms:2-([4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SULFANYL)ACETIC ACID;4-[(CARBOXYMETHYL)THIO]BENZOTRIFLUORIDE;([4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SULPHANYL)ACETIC ACID;(三氟甲基)苯基ü硫代乙酸;对三氟甲硫基苯乙酸;{[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]THIO}ACETIC ACID;[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLTHIO]ACETIC ACID;2-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLTHIO)ACETIC ACID;[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]THIOACETIC ACID;(三氟甲基)苯基硫代乙酸

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00065284.html

(E)-ETHYL 5-(BENZYLOXY)-6-BROMO-1-METHYL-2-(2-(PHENYLTHIO)VINYL)-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE

(E)-ETHYL 5-(BENZYLOXY)-6-BROMO-1-METHYL-2-(2-(<span class='lighter'>PHENYLTHIO</span>)VINYL)-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE

CCD:CCD08289381

CAS:1704066-47-6

MF / MW:C27H24BrNO3S / 522.453

Synonyms:(E)-ETHYL 5-(BENZYLOXY)-6-BROMO-1-METHYL-2-(2-(PHENYLTHIO)VINYL)-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08289381.html

ETHYL 6-BROMO-5-HYDROXY-1-METHYL-2-(3-(PHENYLTHIO)PROPYL)-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE

ETHYL 6-BROMO-5-HYDROXY-1-METHYL-2-(3-(<span class='lighter'>PHENYLTHIO</span>)PROPYL)-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE

CCD:CCD08289406

CAS:1704066-69-2

MF / MW:C21H22BrNO3S / 448.373

Synonyms:ETHYL 6-BROMO-5-HYDROXY-1-METHYL-2-(3-(PHENYLTHIO)PROPYL)-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08289406.html