About 18145 results.

DIETHYLAMINOOXOETHYLPHOSPHONATE

<span class='lighter'>DIETHYLAMINOOXOETHYLPHOSPHONATE</span>

CCD:CCD00013842

CAS:5464-68-6

MDL:MFCD00014805

MF / MW:C6 H14 N O4 P / 195.154

Synonyms:PHOSPHONIC ACID, (CARBAMOYLMETHYL)-, DIETHYL ESTER;DIETHYL AMINOCARBONYLMETHYLPHOSPHONATE;DIETHYLAMINOOXOETHYLPHOSPHONATE;DIETHYL (2-AMINO-2-OXOETHYL)PHOSPHONATE;DIETHYL CARBAMOYLMETHYLPHOSPHONATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00013842.html

ETHYL 2-ACETYL-3-(DIMETHYLAMINO)ACRYLATE

ETHYL 2-ACETYL-3-(DIMETHYL<span class='lighter'>AMINO</span>)ACRYLATE

CCD:CCD00208412

CAS:51145-57-4

MDL:MFCD01313869

MF / MW:C9 H15 N O3 / 185.221

Synonyms:2-乙酰基-3-(二甲基氨基)丙烯酸乙酯;ETHYL 2-ACETYL-3-(DIMETHYLAMINO)ACRYLATE;ETHYL (2Z)-2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3-OXOBUTANOATE;ETHYL 2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]-3-OXOBUTANOATE;ETHYL 2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3-OXOBUTANOATE;ETHYL 2-DIMETHYLAMINOMETHYLENE-3-OXOBUTANOATE;ETHYL (2Z)-2-ACETYL-3-(DIMETHYLAMINO)ACRYLATE;ETHYL 2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]ACETOACETATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00208412.html

(S)-METHYL 6-AMINO-2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)HEXANOATE

(S)-METHYL 6-<span class='lighter'>AMINO</span>-2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)<span class='lighter'>AMINO</span>)HEXANOATE

CCD:CCD00386543

CAS:55757-60-3

MDL:MFCD03428465

MF / MW:C12 H24 N2 O4 / 260.332

Synonyms:BOC-LYS-OME SALT;N-ALPHA-(T-BUTOXYCARBONYL)-L-LYSINE METHYL ESTER SALT;BOC-L-LYSINEMETHYL ESTER;BOC-LYS-OME;BOC-LYS-OME稨CL, 98.5+%;L-LYSINE, N2-[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]-, METHYL ESTER;(S)-METHYL 6-AMINO-2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)HEXANOATE;BOC-LYS-OME·HCL

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00386543.html

(2R)-3-[4-(TERT-BUTOXY)PHENYL]-2-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYLAMINO]PROPANOIC ACID

(2R)-3-[4-(TERT-BUTOXY)PHENYL]-2-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYL<span class='lighter'>AMINO</span>]PROPANOIC ACID

CCD:CCD00440112

CAS:119894-37-0;198828-72-7

MDL:MFCD04035599

MF / MW:C21 H25 N O5 / 371.431

Synonyms:D-TYROSINE, O-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYL]-;(2R)-3-[4-(TERT-BUTOXY)PHENYL]-2-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYLAMINO]PROPANOIC ACID;O-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYL]-D-TYROSINE;Z-D-TYR(TBU)-OH;Z-D-TYR(TBU)-OH·DCHA;Z-D-TYR(TBU)-OH稤CHA

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00440112.html

2-AMINO-3-METHYL-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER

2-<span class='lighter'>AMINO</span>-3-METHYL-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER

CCD:CCD00134163

CAS:17431-03-7;17609-47-1

MDL:MFCD00461001

MF / MW:C7 H15 N O2 / 145.201

Synonyms:2-AMINO-3-METHYL-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER;ETHYL VALINATE;H-VAL-OET·HCL;H-VAL-OET HCL;ETHYL 2-AMINO-3-METHYLBUTANOATE;L-VALINE ETHYL ESTER

http://www.chemcd.com/prodetailCCD00134163.html

METHYL 2-AMINO-4-BROMOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE

METHYL 2-<span class='lighter'>AMINO</span>-4-BROMOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE

CCD:CCD08293011

CAS:1239461-22-3

MF / MW:C6H6BrNO2S / 236.086

Synonyms:METHYL 2-AMINO-4-BROMOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE

http://www.chemcd.com/prodetailCCD08293011.html