Changzhou Chontech-Baocheng Chemical Co., Ltd.

  • BusinessType: Manufacturer
  • CountryRegion: CN
  • user_Name:(Mr) baocheng
  • Tel: 86-519-82698290/82698291/82698292
  • Fax: 86-519-82698295/82698296
  • Address: No. 20, Houyang Chemical Zone, Jintan, Jiangsu, China
  • Net:http://www.baochengchem.com

Changzhou Chontech-Baocheng Chemical Co., Ltd.

Tags
BusinessType
Manufacturer
CountryRegion
CN
user_Name
(Mr)baocheng
Tel
86-519-82698290/82698291/82698292
Fax
86-519-82698295/82698296
Net
http://www.baochengchem.com
Address
No. 20, Houyang Chemical Zone, Jintan, Jiangsu, China

Contact