Jiangxi Dirui Synthetic Chemical Co.,Ltd.

  • Business Type: Manufacturer
  • Country/Region: China
  • Contact Person:(Mr) dirui
  • Tel: 86-793-5186492
  • Fax: 86-793-5186608
  • Address: Yanshang, Shangrao, Jiangxi, China
  • WebSite:http://www.jx-dirui.com
All Products (0)
Cat # Product Name Cas No. Formula Enqiury